മഞ്ഞ വെയിൽ മരണങ്ങൾ

ചിലത്  അങ്ങനെയാണ്  അറിയാതെ  നമ്മിലെക്ക്  വരും, കഴിഞ്ഞ  ദിവസം  കൈയിലുടക്കി, വായനയിൽ  പിടിച്ചിരുത്തി .ഡീഗോ  ഗാർഷിയയിൽ ആദ്യവസാനം  ദുരൂഹത  നിറചിരികുന്നു  കഥാകാരൻ

 

14800

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: