പ്രേരണ

വളരെ  അവിരാചിതമായി  പ്രേരണ  സമൂഹത്തെ കുറിച്ച്  വായിക്കാനിടയായി , ഭർത്താവിന്റെ  പിന്തുണയോടെ  ലൈംഗിക   തോഴിലാളികളാകുന്ന ഒരു സ്ട്രീ സമൂഹം. ചെറുപ്പം മുതൽ  അവരിൽ അടിച്ചേല്പിക്കപെടുന്ന ചുമതലാബോധം,  അവർ  ജോലി  ചെയ്തു  കുടുംബം പോറ്റണം. നമ്മുടെ  നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും  ഇങ്ങനെ  അടിച്ചേല്പിക്കുകയാണ് . രാഷ്ട്രീയമാണേലും , ജാതീയ  ചിന്തയാണെങ്കിലും , മറ്റു പല ആശയ ധാരകളാണെങ്കിലും  അവരുടെ  മനസ്സിൽ അടിച്ചേല്പിച്ചു  അടിമകളാക്കുന്നു.  തലച്ചോർ  പണയം വെച്ച്   ഇങ്ങനെയുളള  ആശയങ്ങളുടെ  പുറകെ പോകുവാൻ  ഒരു  കൂട്ടർ  അതിന്റെ  ഫലമനുഭവികാൻ  മറ്റൊരു  കൂട്ടരം. പലരും ഇങ്ങനെയാണ്  അറിഞ്ഞു കൊണ്ടോ, അറിയാതെയോ  മറ്റുള്ളവരുടെ  ചട്ടുകമാകുന്നു സ്വയമോന് . സാമൂഹ്യ  മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റു  വേദികളിലും  ചിലരുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതു അടിവരയിടുന്നു. ഏത്‌ ഇസത്തിന്റെ  പേരില്ലാണെങ്കിലും കത്തിയും വാളും  കുറുവടിയും എടുക്കുനത്  അവ തിരിഞ്ഞു കൊത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ  നമ്മുടെ മുന്നിൽ  നീൽകുമ്പോ  , വിലയിരുത്തുക  നാം  ചിന്തിക്കുനത്തു  നമമുടെ  തലച്ചോറ്  കണ്ടോ  അതോ  നമ്മുടെതു  അടിമ വെച്ചിരിക്കുന്നതോ ?

എത്രയും  പറയാൻ  നീ  ആര്  എന്ന്  ചോദിക്കുമ്പോ  ഒരു  മറുപടിയേ ഉള്ളു  സുഹൃത്തേ  വേണേ കേട്ടാമതിയാടാ ഊവ്വേ …..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: