കെടുകാര്യസ്ഥയുടെ ഭാരം ചുമകുമ്പോ

എസ് ബി ഐ  നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് മിനിമം ബാലൻസ് എത്രയെന്നും അത് മുടക്കിയാൽ എത്രയാണ് ഫൈൻ എന്നും ആർക്കെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ? ഇതുമായി ബന്ധപെട്ട് ഒരു മാന്യവ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജുകൾ   പുനഃസ്ഥാപിക്കുക മാത്രമാണ്  നടന്നത് എന്നാണ്. എല്ലാവരെയും കൊണ്ട്  സബ്‌സിഡി നൽകാൻ എന്ന  പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിച്ചു  ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി 171 രൂപ . മിനിമം ബാലൻസ് 2000  എന്ന് കേൾക്കുന്നു , അത് നിലനിർത്തിയില്ല 100 രൂപ മാസം ഫൈൻ എന്നും.  ശിഷ്ടവും 71 രൂപ കിട്ടും. ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അത് സർക്കാർ നൽകുന്നതു അക്കൗണ്ടിൽ, ഭൂരിഭാഗം അക്കൗണ്ടും SBT / SBI  അതായതു ഇപ്പോഴതെ എസ് ബി ഐ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ മിനിമം ബാലസ്  ബാധകാതെ തരമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകും. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിന്റെഡ് പാസ്ബുകായി ആണ് , 40 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേജ് പ്രിൻറ് എടുക്കാൻ 115  രൂപ. ( 40  ട്രാൻസാക്ഷൻ വരെയാണ്  ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതു ഈടാക്കി എന്ന് വരാം കാരണം ഇതു ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് 115   രൂപ.  ബാങ്കിൽ എത്തിയുള്ള  മൂന്ന് പണമിടപാട്‌ മാത്രമേ സൗജന്യമുള്ളു നാലാമത് ഒന്ന് വന്നാൽ 58 രൂപ നൽകണം. ശമ്പള കിട്ടുന്നവൻ ഒറ്റ തവണകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് പോയ്കൊണം . എന്തെങ്കിലും കരണതാൽ  ബാങ്കിൽ പണമില്ല എനിങ്കിലും കൂടുതൽ തവണ വന്നാൽ അതിനും ചാർജ് നൽകണം

BeFunky Collage

ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട്‌ / ഡിജിറ്റൽ മണിയെ പ്രോത്സാഹിപിക്കാൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് സേവനം 20 ട്രാൻസാക്ഷൻ വരെയെ സൗജന്യമായി ഉള്ളു. എടിഎം രീതിയിൽ അണ്ണേൽ ലോഗിൻ ചെയുന്ന ഒരോന്നും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ്.  ഇനീപ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടിനും അഞ്ചു രൂപ ചാർജ് ചെയാൻ പോകുന്നു എന്നതും. ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി എന്ന നാടകം കളിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ കടുത്ത മൗനം പാലിക്കുന്നതും അത്യന്തം പ്രതിശേതാർഹമാണ്‌.

കിട്ടാകടം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ബാങ്ക് എന്ന അവസ്‌ഥയിൽ നില്കുപോഴാണ് ലയനം എന്നമെന്ന കുറുക്ക്  വഴിയിലൂടെ പുനർജ്ജീവിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടതിന്നു ജനങ്ങൾ സഹികാണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് നീതി. കൂലിപണിയെടുത്തും , ജോലിചെയ്തും ബാങ്കിൽ ഇടുന്ന പാവ പെട്ടവനെ അറകുന്ന ശൈലിയാണ് കാണാൻ . വിദഗതർ പറയുനത്തു റീബ്രാന്ഡിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള വലിയ തുക ( 1000 കോടിക്കു മുകളിൽ)  കണ്ടതേണ്ട ബാധ്യതയും പോതുജനത്തിനായ്. ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചു അക്കൗണ്ട്  എടുപ്പിച്ചു ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്ന നടപടിയെ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. ഇതാ ഇപ്പൊ പഴയ നോട്ട് മാറുന്നതിനും സർവീസ് ചാർജ് എന്ന വാർത്തയും. എടിഎം  പണമിടപാട്‌ 25 രൂപ . ഇവ ജൂൺ 1 മുതൽ ബാധകമെന്നു വാർത്തക്കൾ വരുന്നു. 25000 രൂപക്കു മുകളിൽ ബാലസ് ഉള്ളവർക്ക് യാതൊന്നും  ബാധകവുമല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാറിനു  62 ശതമാനത്തോളം ഷെയർ ഉള്ള സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ കഴുത്തറപ്പൻ രീതികൾ തുടരുന്നത് പാവപെട്ടവരോട് കാണിക്കുന്നത് അനീതിയല്ലേ.  ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചിലവുകൾ ഇല്ലേ എന്ന്  ചോദിക്കാം ഉണ്ട് എന്നത് തീർച്ച , സേവിങ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്  നിക്ഷേപങ്ങൾക്കു 4  ശത്മാനം പലിശ നൽകുമ്പോൾ. 8.35 % വരെയാണ് ഹോം ലോൺ പലിശ പോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടത്തതിന് പകരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ്  പെരുപ്പിയ്ക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവനെ തൊഴുകയാണോ വേണ്ടത്.  ഇനിഇപ്പൊ  ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്  ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ 575 രൂപ ഈടാകുന്നതായും വാർത്തകൾ വരുന്നു, ശരിക്കും നമമുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് കാര്യമായ ഒരു പ്രതിക്ഷേധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല . ഇങ്ങനെയൊരു  സംഭവവികാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മൗനഭജിക്കുന്നത്‌  എന്ത് കൊണ്ട്. ഒറ്റപെട്ട ചെറിയ പ്രതിക്ഷേതങ്ങൾ പോരാ കൂട്ടായ രീതിയിൽ നമൂക്കൊന് വേണ്ടേ ? റിസേർവ് ബാങ്ക്  ഗവർണ്ണർ  ഉർജിത് പട്ടേൽ ഏപ്രിൽ 25 നു  ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന പരുപാടിയിൽ ഇത്തരം മെർജിറുകൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ഇന്ന്  എസ്‌ ബി ഐ തുടങ്ങുന്ന ഈ ചാർജുകൾ നാളെ  പൊതുജനത്തിന്റെ ആശ്രമായ  മറ്റുള്ള  ദേശസാൽക്കൃത ബാങ്കുകൾ   തീർച്ചയായും അവലംബിക്കും സ്വാകാര്യവൽകരണത്തിൻറെ അത്യന്തം ആപൽകരമായ സ്ഥിതിയാണ് സംജാതമാകുന്നത്. 2008ലെ  ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ തരണം ചെയ്തത് മുൻപ് നടന്ന ബാങ്ക് ദേശസൽക്കാരണം  പോലെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുടെ ഫലമാമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പുറം വാതിലൂടെ  സ്വാകര്യവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയം ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യയാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചിന്തിക്കാം , പ്രവർതിക്കാം

Advertisements

അണ്ണാ നിങ്ങൾ പാരാജമാണല്ലോ ?

ശുദ്ധ പരാജയം എന്നേ ഇമ്മാതിരി പോസ്റ്റുകളെ വിവരിക്കാൻ പറ്റു.

സ്വന്തം ജയത്തിനു വേണ്ടി / വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിനു വേണ്ടി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിരത്തുന്നത് ശരിയാണോ ?
നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാന കേരളത്തിന് സ്ഥാനം അഞ്ച് .രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കേരളം ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇല്ല .മറ്റുള്ള സംസ്ഥാങ്ങളെകാൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മികച്ചു നില്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് സമതികുന്നു . ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി പോയതും തെറ്റ്. 2016 ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 34,600 കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ 4,391 കേസ് ഇതു കൂടാത്ത സ്ത്രീകൾ എതിരെയുള്ള 1.3 ലക്ഷത്തോളം കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുത മഹാരാഷ്ട്ര 16,989 ( നാഷണൽ ക്രൈറെക്കോർഡ് ബ്യുറോ കണക്കു പ്രകാരം ) ഇതിലും കേരളം ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവു അപകടം പിടിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നിരിക്ക എട്ടാം സ്ഥാനം ( ഇതൊരു ബഹുമതിയായ് കണകിൽ കൂട്ടാവുന്നതുമല്ല ) സ്വന്തം നാടിനെകുറിച്ച് ശുദ്ധ അബദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. മാറുന്ന കലാവസ്തയും , മറ്റു ജനിതകാരണങ്ങളും കൊണ്ട് മൃഗീയ വാസനകൾ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവാം അതിനു ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ. മദ്യം മയക്കു മരുന്ന് എന്നിവ നമ്മുടെ ക്രൈം റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് നോൺ കഴിക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് . ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച നമ്മെ ഫോൺ കംപ്യൂട്ടർ , തുടങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി അത് സാമുഹിക ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കി. കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായമാറ്റങ്ങൾ വലിയ പരിധി വരെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മാംസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്പോലെ  പച്ചകറികളിലും പഴവർഗങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ ഹോർമോൺ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തു എന്നയാഥാർഥ്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കേ മാംസമാണ് എല്ലാ തെറ്റിനും കാരണം എന്ന ഭാവയോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളെ സുക്ഷമതയോടെ ഉണ്ടാക്കാനും ഷയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം കാരണം ഇത് പൊലെ ശുദ്ധ മണ്ടതരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനു മാത്രമുള്ള സവിശേഷ വിവേചനാ ബോധം നമ്മുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.യാതൊരു  ബോധവുമില്ലാതെ  ഇവയെ ഷെയർ  ചെയുന്നവരെ  എന്ത്  വിളിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾക്കു വിടുന്നു. 

 

18033808_10210545048595050_828100006391723393_n

പ്രേരണ

വളരെ  അവിരാചിതമായി  പ്രേരണ  സമൂഹത്തെ കുറിച്ച്  വായിക്കാനിടയായി , ഭർത്താവിന്റെ  പിന്തുണയോടെ  ലൈംഗിക   തോഴിലാളികളാകുന്ന ഒരു സ്ട്രീ സമൂഹം. ചെറുപ്പം മുതൽ  അവരിൽ അടിച്ചേല്പിക്കപെടുന്ന ചുമതലാബോധം,  അവർ  ജോലി  ചെയ്തു  കുടുംബം പോറ്റണം. നമ്മുടെ  നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും  ഇങ്ങനെ  അടിച്ചേല്പിക്കുകയാണ് . രാഷ്ട്രീയമാണേലും , ജാതീയ  ചിന്തയാണെങ്കിലും , മറ്റു പല ആശയ ധാരകളാണെങ്കിലും  അവരുടെ  മനസ്സിൽ അടിച്ചേല്പിച്ചു  അടിമകളാക്കുന്നു.  തലച്ചോർ  പണയം വെച്ച്   ഇങ്ങനെയുളള  ആശയങ്ങളുടെ  പുറകെ പോകുവാൻ  ഒരു  കൂട്ടർ  അതിന്റെ  ഫലമനുഭവികാൻ  മറ്റൊരു  കൂട്ടരം. പലരും ഇങ്ങനെയാണ്  അറിഞ്ഞു കൊണ്ടോ, അറിയാതെയോ  മറ്റുള്ളവരുടെ  ചട്ടുകമാകുന്നു സ്വയമോന് . സാമൂഹ്യ  മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റു  വേദികളിലും  ചിലരുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതു അടിവരയിടുന്നു. ഏത്‌ ഇസത്തിന്റെ  പേരില്ലാണെങ്കിലും കത്തിയും വാളും  കുറുവടിയും എടുക്കുനത്  അവ തിരിഞ്ഞു കൊത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ  നമ്മുടെ മുന്നിൽ  നീൽകുമ്പോ  , വിലയിരുത്തുക  നാം  ചിന്തിക്കുനത്തു  നമമുടെ  തലച്ചോറ്  കണ്ടോ  അതോ  നമ്മുടെതു  അടിമ വെച്ചിരിക്കുന്നതോ ?

എത്രയും  പറയാൻ  നീ  ആര്  എന്ന്  ചോദിക്കുമ്പോ  ഒരു  മറുപടിയേ ഉള്ളു  സുഹൃത്തേ  വേണേ കേട്ടാമതിയാടാ ഊവ്വേ …..

മഞ്ഞ വെയിൽ മരണങ്ങൾ

ചിലത്  അങ്ങനെയാണ്  അറിയാതെ  നമ്മിലെക്ക്  വരും, കഴിഞ്ഞ  ദിവസം  കൈയിലുടക്കി, വായനയിൽ  പിടിച്ചിരുത്തി .ഡീഗോ  ഗാർഷിയയിൽ ആദ്യവസാനം  ദുരൂഹത  നിറചിരികുന്നു  കഥാകാരൻ

 

14800

അ.വി .കോ. ക്ലിപ്തം

         കേട്ടവർ കേട്ടവർ ചോദിച്ചു ഇന്നി എന്ത് ചെയും ? ഉത്തരവയോ അതോ ? ഇല്ല ഉത്തരവായി ഇപോ എന്റെ ഗുമസ്തൻ അളിയൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സൂക്ഷികണം . ഇതുകേട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഉസ്മാൻ ചോദിച്ചു ഞമളും കേട്ടു എന്തോകെ പരിഷ്കാരമാണ് എന്റെ റബ്ബേ . തെറ്റിധരികണ്ട ഇതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപിന്റെ ഉത്തര്വല്ല പഞ്ചായതിന്റെയാ PO ( Ms ) 9952/2015/ MP dated 31-01-2015 ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഫീസിലും ചുറ്റുമുള്ള നൂറ മീറ്റർ ചുറ്റളവിലും അടിവസ്ത്രം നിരോദിചിരികുന്നു . ഉപയോകുന്നപക്ഷം പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ടി വസ്തു പഞ്ചായതിലേക്കു കണ്ടുകേടുനതും , മറ്റു നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരികുന്നതുമാണ്

ചാക്കോ മാഷാണ് വിവാദ ഉത്തരവിന് പിന്നിൽ. കൈരളി കോണ്‍ഗ്രസ്‌ (ZAZ ) ഭരിക്കുന ഏക പഞ്ചായത്ത് . നാട്ടിലെ പ്രധാന കുടുബമായ കോലമാല്കേൽ ( തോമാസ്ലീഹ മുകിയ നമ്പൂത്തിരി കുടുംബത്തിന്റെ കാക്ക തോലള്ളായിരം ശാഖയിൽ ഒന്ന് എന്ന് സ്വയം അവകാസപെടുന്ന കുടുംബം, അല്ല അതില് ഒന്നിന്റെ മൂലയിൽ പണ്ട് താമാസിച്ചത് എന്ന് ചില കുബുദ്ധികൾ അവകാശപെടുന്നു ) കുടുബാഗമായതിനാലും എതിരെ മത്സരിച്ച കുഞ്ഞുഞ്ഞ് നാട്ടിലെ പ്രദാന തല്ലിപൊളി ആയതിനാലും ഇത്തവണയും അറിയാതെ ജയിച്ചു ( അല്ല കുഞ്ഞുഞ്ഞ് ചാക്കോ മാഷിന്റെ സ്ഥാനാർഥി എന്നു കുബുദ്ധികൾ ) . ഗുളികൻ ഉചസ്തായിൽ ആയിരുനതിനാൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വീദം വയപിൽ മാഷ് പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി. പൊട്ടന് ലോട്ടറി അടിചതുപോലെ ജയിച്ച കുഞ്ഞച്ചനും കൂടെകൂടി ഉപദേശം തുടങ്ങി. പിന്നെ പറയണോ പൂരം .

ജയിച്ചത്‌ മുതൽ ഒരു പുരോഗമനവാദിയായി മാഷ് , കർമനിരധനാകൂ എന്നയുൾവിളി . മൂത്രമോഴികുന്നത് മുതൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിവരെ നിരോധിച്ചു. ആരോപങ്ങളെ തെളിവുണ്ടോ എന്ന പ്രയോഗതാൽ നേരിട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചാക്കോ മാഷ് രാവിലെ പോക്കാനിറങ്ങിയപോ അണ്ടർവയർ കാണാനില്ല . മഴ കാരണം ഉണങ്ങിയിടില്ല , അന്ന് ഇടാതെ പോയമാഷ് അതിലും ഒരു ആശയം കണ്ടു. നാളുകളായി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇല്ലാതെ എരുനാൽ എന്തു. ഒരു താത്വികമായ ചർച്ചതനെ സംഗടിപിച്ചു കളയാം . പ്രസിഡന്റിന്റെ ആശയം പ്രതിപക്ഷ എതിർപോടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. സാധ്യത്താപഠന കമ്മിഷൻ നിലവിൽ വന്നു, കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാന ബുദ്ധിജീവികൾ ചർചകായി ക്ഷണ്ണികപെട്ടു. രാത്രി വാർത്താ ചാനലുകൾ ഇഴകീറി പരിശോദിച്ചു . പതിവുപോലെ ചാനൽ ജഡ്ജീ മുകേഷ് വിധിപ്രക്യാപിച്ചു ആശയം തികച്ചും പിന്തിരിപൻ . ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതി എന്നു പ്രതിപക്ഷം, തെളിവുണ്ടോ? എന്ന് മാഷ് . അങ്ങനെ ചർച്ച കേരള മനസാക്ഷി ഉണർന്നു എങ്ങും സംഘർഷാവസ്ത , പ്രേമേയം അവധരിപിക്കുന ദിവസം ആഗ്യതില്ലോടെ അവധരിപിചു മാഷ് , വിദേശ അടിവസ്ത്രം ആകാം എന്ന ഭേദഗതി കുഞ്ഞാമദ് അവദരിപിചു പാസാകി , അതിലൂടെ വരുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപം മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനത്തിനു ഉപോഗികാം എന്ന് ദാരണയായി. അങ്ങനെ അടിവസ്ത്ര നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നു.

അടിവസ്ത്രം ഇടാനെ പാടില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാഖാനിച്ച് പിഴ ഈടാകി, അടിവസ്ത്രസൂക്ഷിപ്പു കേന്ദ്രവും അതിലൂടെ തൊഴിലവസരവും സൃഷട്ടികപെട്ടു, പ്രത്യേക കോടതി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടായി . നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവന്നു . സംസ്ഥാന സർകാർ ഇതു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നട്പില്ലാകാൻ ഒരു ബോർഡ്‌ രൂപികരിച്ചു , ഗ്രൂപ്പ്‌ മാനേജർമാർ സ്ഥാനങ്ങൾ വീധിചെടുത്തു. മറ്റു പഞ്ചായത്തുകാർ പലരും ഇതു മാതൃകയാകി , മാതൃകാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ മാഷ് ആ വർഷത്തെ ന്യൂസ്‌ മേകർ ഓഫ് യീറിനു അവാര്ഡ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് , ഒപ്പം മലയോര പഞ്ചായത്തിൽ എയർപോർട്ടിന്റെ, തുറമുഖം എന്ന ചര്ച്ചകായി …..

തോറ്റ് അണ്ണാ തോറ്റു

ഇപോ പൊതുവെ ആദര്ശകാരുടെ കാലമാ. അച്ചുമാമ, പ്ലന്തോടൻ , സതീശ, സുരേന്ദ്രൻ , ഗൊപിചൻ,  പിള്ളേച്ചൻ  അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ നിര. ഇത്രേം ആദര്ശം ഈ കൊച്ചു കേരളം താങ്ങുമോ. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റീ മെമ്പർ പോയാൽ മാമൻ എറങ്ങും.  ചിലതു കരഞ്ഞു തീർകുനത്പോലെ മന്ത്രി ആക്കാത ഒന്നും അല്ല  അല്ലേ പ്രസ്‌ കോണ്‍ഫറൻസ് ജോർജ്ഇന്റെ ആദർശം. അവസാനം വന്ന സ്പീകെരും പോയാതോടെ അമ്പതു കഴിഞ്ഞ യുവതുർകി ആദര്ഷിച്ചു. എങ്ങനെഎങ്കിലും ആ പൂവോന്നു വിരിക്കാൻ ഫോടോസ്ടറ്റ്  കുറേ ഉണ്ട് കയിൽ  എന്ന് പറയുന്ന എന്ദ്ര്ട്ടൻ. സിനിമെലെ ചാൻസ്  ഇല്ലാതെ ആയപോ വേറെ ഒരാൾക് ആദര്ശം മൂത്തു. തുരുമ്പ് രോഗം മാറിയപോ ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ്‌ പോലും കൊടുകാതെ അപമ്മാനിച്ച പിള്ളേച്ചൻ. ഇവർഒന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട സുദീര ഗുരുവും   എല്ലാവരും കൂടി ഈ പ്പാവം കുഞ്ഞിന്നെ എന്തിനാ ഈ പീഡിപികുന്നേ എന്നാ മനസ്സിൽ ആവാതെ. ആരും ഇല്ലാത്തവർക് സോളാർ തുണ,  ഈ പാനൽ എല്ലാരുന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം രാജി വെച്ചെന്നെ. എവിടെ  എങ്കിലും ആപത്തു നേരിടുമ്പോ അവിടെ ചേച്ചി അവതരികും. ആദ്യം വാടസാപിൽ അല്ലെ നേരിട്ട്  അങ്ങനെ വന്നാൽ ആട് കെടനിടത്  പൂടപോലും കാണില്ല ആതാണ് ചരിത്രം.  എത്രേം പേരെസഹികുംബോഴാ മാദ്യമ ചിൻങം സാക്ഷാ ന്യൂസ്‌ നൈറ്റ്‌ അധികാരി മറുകണ്ടം ചാടി ആദര്ശദീരൻനായി ചോറിയുന്നെ ആദ്യം ഓയിൽ , അല്പം സോളാർ, അഞ്ചാം മന്ത്രി പിന്നെ കുറച്ചു സ്ഥലം, കുറച്ചു ബാർ , ഗെയിംസ് , ലാലിസം, പിന്നെ അല്ലേറ  ചില്ലറ വേറെ,  പിന്നെ ലഡ്ഡു വിതരണം ചെയൽ സംമളനം എല്ലാം ശുഭം. രേവതി പറഞ്ഞ പോല്ലേ ഇത്രേം മാത്രം ചെയ്ത ഈ പാവതിനെ എന്തിന് എങ്ങനെ വീടും ചാട്ടവാരിന്നു അടിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മുഖ്യൻ ആകാൻ തിരുത്തൽ വാദിയും കൂടരും പുറകീന്  കുത്തുന്നു എന്തായാലും അണ്ണാ നമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങാനും എപ്പോ ഡല്ഹി കാര്യമായ പണി ഒന്നും ഇല്ലതെ അങ്ങട്ട് ഉടന്നെ എങ്ങും ചെന്നിട്ടു കാര്യം ഇല്ലാത്ത ആദരശത്തിന്റെ ദൈവം ,  അവതരികുമോ  എന്തോ. മറുപക്ഷം കേമം മാമൻ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ കച്ചി തൊടില്ല. മുൻ ആള്  തെറിരാജാൻ മാരേം കൂട്ടി ഇരികുവാ ഒരു ഉടുപ്പ് തയിചിടുണ്ട് തേച്ചുവച്ചോ ഉപയോഗം വരും വല്ലോ കല്യാണത്തിനു ഉപയോഗം വരും.  ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി പൂവിരികാൻ ചങ്ങികളും. ഇതിന്റെ  ഇടയിൽ വന്ന സ്ഥാനം വേണ്ട ഏന്  വച്ച ഞങ്ങളുടെ മാത്രം , എം ല എ  ആദർശമാരെ  തിരിച്ചടിച്ചു വേറേ ആരെങ്ങിലും ആയിരുന്നേൽ സർ നിർബന്ടിച്ചാൽ എടുത്തേനെ , സീനിയർ നേതാകൻമാർ  അങ്ങനെ അല്ലാലോ.

കൊറെചെങ്കിലും  ആദര്ശം  ഉണ്ടായിരുണേ  രാട്രീയത്തി ഇറങ്ങാം ആയിരുന്നു  എന്ത്  ചെയ്യാം  അന്ധസ് ഉണ്ടായിപോയി , നല്ല  തന്തയ്ക്  പിറന്ന്  പോയി

ചന്തുവിനെ തോല്പികാൻ ആവില്ല്  കാരണം  ചന്തു വോട്ട്  നിരത്തി

ഞാൻ കണ്ട ABCD…

ഞാൻ അത്ര വലിയ സിനിമ ആസ്വാദകൻ  ഒന്നും അല്ല . എന്തും ചെയാൻ അറിയാതവൻ ചെയുന്ന പണി അണ് വിമർശനo  എന്ന് അറിയാമo എങ്കിലും ABCD യെ കുറിച്ച് പറയണം എന്ന് തോനി  . ടിക്കറ്റ്‌ എടുതതു (വ്യാജൻ കണ്ടിടല്ല !!!!!!! ) കണ്ടതിനു ശേഷം, എനിക്ക് ഇതു പറയാൻ സ്വാതത്രയം ഉണ്ട് എന്ന ചിന്തയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇതു പറയുനതു. സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌നെ പോലെ നിനോടു ആരു പറഞ്ഞു കാണാൻ ഏന് ചോതിച്ചാൽ ഈ തെറ്റു ഞാൻ ഇനി അവർതികില്ല എന്ന് ഞാൻ എവിടെ സൂചിപിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ കുളിക്കുന്ന, താടി  വടികുന്ന , തുണി മറുന്ന ഒരു പാവം ആയതിനാൽ എന്റെ ഭാഷയിൽ സ്റ്റൻസ്ലൊവിസ്കി , സ്പില്ബെര്ഗ്, സത്യജിത് റായ് , അരവിന്ദൻ , ജോണ്‍ എബ്രഹാം എനിവരുടെ  സിനിമ നിർവചങ്ങൾ കാണുകയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതു എന്തിനെയും പുച്ചികന്ന ഒരു മലയാളി ആയതിനാൽ മാത്രം ആണു.

 ഇന്നത്തെ തലമുറയെ മുനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം.  തെറി അടിവസ്ത്ര പ്രദശനo  , വെള്ളമടി , വളി, എനി ന്യൂ ജനറെഷൻ  ചേരുവകൾ വിർതിആയി ചേർത്ത ചിത്രം . തൻറെ മുൻ ചിത്രമായ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ നിലാവരത്തിൽ നിനും സാമന്യം നല്ല വളര്ച്ച സംവിദാനത്തിൽ  ശ്രീ മാർട്ടിൻ പ്രേകടിപികുന്നു. മകൻ നായകൻ ആയപോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് വെത്യസതനായി  ഔചിത്യമായി മാത്രം കൂളിംഗ്‌ ഗ്ലാസ്, കോസ്റ്റും എനിവ   ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്ന ഉയർച്ചയും  ശ്രീ മാർട്ടിനു നേടി . ആരെയും അയച്ചു നനകാൻ പറ്റിയ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാ ല ആണ് കേരള എന്ന് തെറ്റിധരിക്കുന്ന പ്രവാസീ  മലയാളിയെ  ലാലു അലക്സ്‌ നനായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജോണ്‍സ് എന്ന നായകനെ ദുല്കർ നനായി കൈകാര്യം ചെയുമ്പോൾ , കോര നായകനുമായി  ചേർന്ന് നിന് തന്റെ ഭാഗം ചെയുന്നു ജേക്കബ്‌ ഗ്രീഗോറി .  അമ്മയായി അഭിനയിക്കുന്ന നടി നമളുടെ സമകാലീന നായിക മാരുടെ നിലവാരം പുലര്ത്തി , ആർകും  ഒരു പ്രദീകഷ നകാതെ അഭിനയിക്കുന്നു. അഖിലേഷ് വര്മയെ അവതരപിച്ച റ്റൊവിനൊ തോമസ്‌ ശരാശരിയിൽ താഴെ നില്കുന്നു . നായിക കോളം ഏന് തോനികുന്നു , കല്പന , തമ്പി ആന്റണി   എനിവർ മറ്റൊരു സ്ഥിരം കഥാപാത്രതെ അവധരിപികുന്നു.

 അമേരിക്കയിൽ യുവാകൾ ( എല്ലാവരും ഇല്ലങ്കിലും പ്രവാസീ  മലയാളികൾ ) ദൂർതടിച്ചു ജീവികുന്നു എനുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമളുടെ യുവാകളൾ സിനിമയിൽ നിന്നും നേടും എന്ന്  ഞാൻ  ചിദിചു പോയി  എങ്കിലും പൊതുവേ ഒന്നും മനസ്സിൽ ആക്കാത്ത ഒരു  യുവജനം അണല്ലോ ഇതിന്റെ  മുഖ്യ ധാരാ പ്രേ ക്ഷ കൻ ആശ്വാസം നല്കുന്നു . അമേരികൻ യുവാകൾ അധ്വാനിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന പണ്ണം ആണ് ഫ്രീക് ഔട്ട്‌ഇന്ന്  ഉപയോഗികുനതു എന്ന വാസ്തവം  കുറച്ചഎങ്കിലും യോ യോകൾ ഈ പടം ഉപേക്ഷികഉമോ എന്നുള്ളതു കൊണ്ടാനാണ്  എന്ന് തോനുന്നു അത്  കാണികാതെ പോകുന്നു .  ആര്ക്കും കേറി കൊട്ടാവുന്ന നമ്ളുടെ കേരള രസ്ട്രീയവും , സെലെബ്രെടികൾ സൃടിക്കപെടുനത്തും ,  ആന്നു കാലീന മാധ്യമ സംസ്കാരവും   , സ്വാശ്രയ കാര്യങ്ങളുടെ നായകനെ ഡിപോർട്ട്‌ ചെയിച്ചു തടി  കഴിചിലആ കുന്നു സംവിദായാകാൻ. മാവോഇസ്റ് ഭാണ്ഡം പോലീസ് സ്ർഷ്ടിച്ചു നാട്‌ കടത്തുമ്പോൾ നായകന് കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവുനില്ല എന്നത് ശ്രദെയം.

 A C യുടെ കുളിർമയിൽ ചില നല്ല ചിരിയും , ചില ന്യൂ ജനെറെഷൻ  ചിരിയും , മാവോഇസ്റ് ഭാണ്ഡം സെലെബ്രിറ്റ്കു രക്ഷകുള്ള മാർഗവും അല്ലാത്നു ജയിൽഉം എന്നതും,അന്ഥസുല്ള ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം യുവജനതയെ പ്രേധിനിധികരിക്കുന്ന നായിക മാത്രo മിച്ചം.

എത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിൽ ചേർതു വരുന്ന വിവാഹആലോചനകൾ  മുടകരുതെ എന്ന് അപക്ഷിച്ചു  കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ..